top of page

Kiklos Oy

YLEISET EHDOT & EHDOT

voimassa [01.07.2023]

viimeksi päivitetty [05.10.2023] 

 

1. Soveltamisala 

1.1Kiklos Oy (jäljempänä "Kiklos") tarjoaa asiakkailleen ("Asiakas") pääasiassa käytettyjen vauvatuotteiden vuokrauspalvelua ("Palvelu") näiden yleisten ehtojen mukaisesti & ehdot ("Ehdot"). Näitä ehtoja sovelletaan Palveluun, ellei Kikloksen ja asiakkaan välillä ole toisin sovittu.

1.2 Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajansuojalaista (38/1978, kulloinkin muutettuna) tai muusta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia. Kuluttajansuojalakia sovelletaan kaikkiin kuluttaja-asiakkaiden tekemiin tilauksiin. 

1.3 Palvelua käyttämällä Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos näiden Ehtojen ja erillisen sopimuksen tai tilausvahvistuksen välillä on ristiriitaisuuksia, jälkimmäinen on ensisijainen.

2. Palvelu & tilaaminen

2.1 Palvelun päätarkoitus on, että Asiakas vuokraa tuotteita ja laitteita ("Tuotteet") vauvalle ja myöhemmin alle 3-vuotiaalle lapselle kuukausimaksulla. Kiklos toimittaa Tuotteet Asiakkaalle ja päivittää niitä vauvan kasvaessa. Asiakkaan tulee palauttaa kaikki Tuotteet Kiklokselle vuokra-ajan päätyttyä tai muuten irtisanottua. Vuokrattavien kohteiden tiedot löytyvät Kikloksen verkkosivuilta. Vuokrapaketti sisältää yleensä vastasyntyneelle tarvittavat Tuotteet, kuten rattaat, turvaistuimen, pinnasängyn ja niin edelleen.

2.2 Tuotteita voidaan muokata sopivampiin malleihin, malleihin tai tuotteisiin vanhemmille vauvoille tai taaperoille, kuten tasapainopyörä tai ajettava lelu. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kiklokseen Tuotteiden kysynnän muuttuessa, jotta Kiklos pystyy tarjoamaan tuotteelle sopivamman mallin tai mallin. Asiakkaan tulee tarjota Kiklokselle mahdollisuus noutaa vaihdettava Tuote ja toimittaa uusi. 

2.3 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa täyttämällä Kikloksen verkkosivuilla olevan lomakkeen ("Tilaus"). Asiakkaan tulee valita sopiva paketti kulloinkin voimassa olevasta valikoimasta ja antaa asiaankuuluvat tietonsa Kiklokseen. Kikloksella on oikeus muuttaa valintaa oman harkintansa mukaan.  Kaikki Asiakkaaseen liittyvät tiedot kerätään ja käsitellään Kikloksen tietosuojakäytännön mukaisesti. 

2.4 Tilaus ei ole voimassa ennen kuin Kiklos on hyväksynyt sen ja lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse ("Tilausvahvistus"). Ennen tilausvahvistuksen lähettämistä tai sen jälkeen Kiklos pidättää oikeuden hylätä tai hylätä tilaukset mistä tahansa syystä. Tilauksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä tulee ilmoittaa Asiakkaalle sähköpostitse.  

2.5 Asiakkaan tulee antaa tarvittavat maksutiedot tilausta tehdessään. Kiklos veloittaa ensimmäisen kuukausimaksun etukäteen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Jos Kiklos jostain syystä hylkää Tilauksen, maksua ei veloiteta.

2.6 Tuotteiden vuokra-aika on pääsääntöisesti kolmesta (3) viiteen (5) vuoteen, ellei Asiakas tai Kiklos irtisano sitä ennen vuokra-ajan ("Vuokra-aika") päättymistä. Lopullisesta vuokra-ajasta sovitaan Kikloksen ja asiakkaan välillä.

​3. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

 

3.1 Kuluttajansuojalaki määrittelee kuluttaja-asiakkaan ehdot ja oikeudet perua sopimus ilmoittamalla peruuttamisesta Kiklokselle 14 päivän kuluessa. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti Kikloksen sähköpostiosoitteeseen info@kiklos.co. Asiakkaan tulee palauttaa kaikki toimitetut Tuotteet Kiklokseen, jos tilaus peruuntuu. Tuotteet voidaan palauttaa käyttämällä logistiikkayritystä tai tuomalla tuotteet henkilökohtaisesti Kikloksen tiloihin. Asiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Kikloksella on oikeus periä toimitus- ja kokoonpanokulut. Kiklos palauttaa maksun, kun Tuotteet on palautettu.

4. Hinnoittelu ja maksut

​4.1 Kikloksen kuukausimaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon ("Hinnasto"), ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Kiklos käyttää maksupalvelun tarjoamiseen kolmatta osapuolta. Maksupalveluntarjoajan ehdot & kaikkiin Kiklos-maksuihin sovelletaan ehtoja. Asiakas hyväksyy ehdot & maksupalveluntarjoajan ehdot, kun Tilaus tehdään. Tilauksen hinta veloitetaan Asiakkaan luottokortilta tai muulta valitulta maksutavalta. Asiakkaan tulee täyttää maksutiedot tilattaessa Palvelua. Asiakas on velvollinen päivittämään laskutustietojen mahdolliset muutokset.  Mikäli Asiakas laiminlyö kuukausimaksun yli neljätoista (14) päivää, Kiklosella on oikeus irtisanoa liittymä. Asiakas on velvollinen palauttamaan vuokratut Tuotteet Kiklokselle viiden (5) päivän kuluessa irtisanomisesta. Asiakas on velvollinen maksamaan palautuksen toimituskulut, jos Kiklos on irtisanonut Vuokra-ajan maksujen epäonnistumisen vuoksi.  

4.2 Kiklos vahvistaa kuukausimaksun suuruuden tilausvahvistuksessa. Nykyinen ja voimassa oleva arvonlisävero (alv) ja muut mahdolliset pakolliset maksut sisältyvät kuukausimaksuun. 

​4.3 Kikloksella on oikeus päivittää hinnastoa oman harkintansa mukaan. Kiklos ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista kolme (3) kuukautta ennen uuden hinnoittelun voimaantuloa. 

​4.4 Viivästyskorko määräytyy Suomen lain mukaan (tai jos sovellettavaa lainsäädäntöä ei ole, viivästyskorko on 8 %).
 

5. Vuokra-ajan kesto

​5.1 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa vuokra-aika milloin tahansa. Irtisanomisilmoitus tulee lähettää osoitteeseeninfo@kiklos.co. Irtisanomisaika on kolmekymmentä (30) päivää. 

​5.2 Kiklos lähettää irtisanomisesta vahvistuksen sähköpostitse. Kiklos antaa ohjeet tuotteiden palauttamisesta Kiklokselle. Jos irtisanominen tapahtuu kuuden (6) kuukauden kuluessa tilauksesta, Kiklosilla on oikeus periä toimituskulut ja mahdolliset kokoonpanokustannukset Asiakkaalta. 

​5.3 Kikloksella on oikeus irtisanoa Vuokra-aika milloin tahansa. Jos Kiklos lopettaa Palvelun, Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Asiakkaan tulee palauttaa kaikki Tuotteet Kiklokselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa irtisanomisesta. Kiklos maksaa kohtuulliset palautuskustannukset. 

​5.4 Mikäli Kiklos irtisanoo Palvelun, koska Asiakas on rikkonut näitä ehtoja, Kiklos on oikeutettu saamaan täyden korvauksen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista. Korvauksen määrä sisältää, mutta ei rajoitu, vuokratulon menetys. 

 

6. Tuotteet

 

6.1 Kiklos tarjoaa valikoiman vuokrattavia Tuotteita. Asiakkaan tulee vuokrata koko paketti, ellei Asiakkaan ja Kikloksen välillä ole toisin sovittu. Mahdolliset tuotteet & saatavilla olevat paketit on lueteltu verkkosivuilla. Kiklosilla on oikeus muuttaa Tuotteiden valikoimaa varastonsa ja Tuotteiden saatavuuden mukaan. 

​6.2 Suurin osa Palveluun sisältyvistä tuotteista on vanhoja ja käytettyjä. Kiklos tarkastaa Tuotteet ennen niiden toimittamista Asiakkaalle. Kaikki vuokrattavat tuotteet hyvässä kunnossa.

​6.3 Tilausta tehdessään Asiakas hyväksyy, että osa Tuotteista voidaan joutua koottamaan toimituksen jälkeen paikan päällä. Tällaisessa kokoamistarpeessa Toimituskumppani sitoutuu kokoamaan tuotteet paikan päällä. Kiklos vastaa kaikissa tapauksissa kokoonpanosta, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.     


 

7. Valitukset 

 

7.1 Jos Asiakas väittää, että Tuotteet eivät ole siinä kunnossa kuin niiden olisi pitänyt olla, tulee virheilmoitus toimittaa sähköpostitse viiden (5) päivän kuluessa toimituksesta. Vikailmoituksessa tulee olla virheen selitys ja kuvat siitä. Jos virheilmoitusta ei tehdä viiden päivän kuluessa, katsotaan, että Asiakas on hyväksynyt Tuotteet sellaisinaan. 

​7.2 Jos Tuotteessa havaitaan virhe ja siitä ilmoitetaan viiden päivän kuluessa, Kiklosella on oikeus käsitellä valitus. Jos Kiklos hyväksyy valituksen, Kiklos vaihtaa Tuotteen vastaavaan mahdollisimman pian. Kiklos vastaa korvaavan tuotteen palautuksesta ja toimituksesta.  

 

8. Tuotteiden käyttö 

8.1 Asiakkaan tulee käyttää Tuotteita huolellisesti ja vain niille tarkoitettuun tarkoitukseen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Tuotteiden käyttö on täysin hänen omalla vastuullaan. 


 

​8.2 Asiakkaan tulee huolehtia Tuotteista kohtuullisesti ja huolehtia siitä, että normaali käyttö ei aiheuta Tuotteiden huononemista. Normaali kuluminen vuokra-ajan aikana on hyväksyttävää. Kikloksella on oikeus periä Asiakkaalta korvaus Vuokra-ajan päätyttyä tai yhden tai useamman Tuotteen palautuksen tai vaihdon jälkeen, jos huononeminen ylittää normaalin kulumisen. Korvaus lasketaan Tuotteen arvon mukaan ennen huononemista. 

​8.3 Jos Asiakkaalla on tarve vaihtaa jokin Tuotteista sopivampaan versioon tai malliin (esim. lisätä sänkyyn jatko-osa lapsen kasvua varten), se voidaan sähköpostitse pyydetty. Kiklos vahvistaa uuden Tuotteen toimituksen. Asiakkaan tulee järjestää alkuperäisten tuotteiden palautus viiden (5) päivän kuluessa uusien tuotteiden toimittamisesta. 

​8.4 Asiakkaalla on oikeus saada korvaava tuote, jos jokin Tuotteista heikkenee enemmän kuin mitä voidaan pitää normaalina kulumisena vuokra-aikana, olettaen, että Tuotteiden käyttötarkoitus. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kiklokselle huononemisesta ja toimittaa pyydettäessä kuvat.

​8.5 Kiklos tai valmistaja on ennen toimitusta merkinnyt tai tunnistanut tuotteet sarjanumerolla tai muulla merkinnällä. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa Tuotteiden tunnistetietoja. Jos jokin Tuotteista varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, Asiakkaan on ilmoitettava siitä Kiklokselle välittömästi. Kikloksella on oikeus vaatia Asiakkaalta kohtuullinen korvaus kadonneista, varastetuista tai tuhoutuneista Tuotteista. Asiakkaan tulee tehdä ilmoitus poliisille, jos jokin tuotteista varastetaan. Jos asiakkaalla on kotivakuutus, se saattaa kattaa tavaroille aiheutuneet vahingot.

 

8.6 Tuotteiden omistusoikeus kuuluu aina Kiklokselle. Asiakas ei tule maksujen jälkeen tuotteiden omistajaksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, vuokrata tai luovuttaa Tuotteita  kolmansille osapuolille. 

 

9. Tuotteiden toimitus

​9.1 TAsiakas saa sähköpostin kolmannelta osapuolelta, joka järjestää toimituksen. Toimituksen hinta sisältyy kuukausimaksuun. Toimitus katsotaan suoritetuksi, kun kolmas osapuoli on toimittanut kaikki Tuotteet Asiakkaalle ja Kikloksen toimituskumppanin vahvistuksen, että tuotteet on toimitettu onnistuneesti. Asiakkaan tulee ilmoittaa Kiklokselle välittömästi, jos toimitus ei hänen mielestään toteutunut suunnitellusti.

​9.2 Kiklos käyttää toimituksissa ulkopuolista kumppania ("Toimituskumppani"). Kun Kiklos on vahvistanut Tilauksen, toimituskumppani ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja toimittaa toimituksen tiedot. Toimitusosoitteesta ja aikataulusta riippuen on mahdollista, että Asiakas on velvollinen hyväksymään toimituksen henkilökohtaisesti. Asiakas vastaa siitä, että toimitus on mahdollista sovitulla tavalla. Kiklos ei ole vastuussa asiakkaan ja toimituskumppanin välillä sovituista toimitusaikataulun viivästyksistä tai muutoksista. Kikloksella on oikeus periä ylimääräiset kulut Asiakkaalta, mikäli toimitus ei vastaanoteta sovitulla tavalla.

​9.3 Asiakkaan tulee ilmoittaa Kiklokselle, jos Kuljetuskumppanilla on ongelmia toimituksen toteuttamisessa asiakkaaseen liittymättömästä syystä. Kikloksella on oikeus tarjota korvaava toimitus. 

 

10. Muutosents

 

10.1 Nämä ehdot on esitetty Asiakkaalle ennen tilauksen tekemistä. Asiakas on hyväksynyt nämä ehdot tekemällä tilauksen verkkosivulla. Lisäksi nämä ehdot löytyvät Kikloksen verkkosivuilta. Kiklosilla on oikeus muuttaa ja muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaan. Kaikki näiden Ehtojen muutokset ja muutokset astuvat voimaan, kun ne julkaistaan Kikloksen verkkosivuilla (www.kiklos.co). 

​10.2 Tehdessään tilauksen Kikloksen verkkosivuilla asiakkaan tulee hyväksyä ja taata ymmärtävänsä nämä ehdot (ajoittain muutettuina). Tilausta ei voi tehdä hyväksymättä näitä ehtoja & ehdot.  


 

11. Henkilötiedot

 

11.1 Kiklos käsittelee henkilötietoja Palvelun tarjoamisen ja markkinoinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen hoitamisessa kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilöillä, joiden tietoja Kiklos käsittelee, on oikeus saada tietoa Kikloksen käsittelemistä henkilötiedoista ja saada henkilötietonsa oikaistaan tai ne poistetaan rekisteristä sekä kieltää markkinointi. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että hänen henkilötietojaan voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos esimerkiksi Kikloksen palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat näissä maissa. Kiklos toimii Palvelua varten, sen aikana tai markkinointitoimintansa aikana vastaanottamiensa henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Kikloksen saamiin henkilötietoihin voidaan liittää tai täydentää julkisista lähteistä saatavia tietoja. Lisää tietoa Kikloksen henkilötietojen käsittelystä löydät Kikloksen sivultaTietosuojakäytäntö. Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, voit ottaa meihin yhteyttä info@kiklos.co

 

12. Vastuun rajoitus 

​12.1 ASIAKAS KÄYTTÄÄ TUOTTEITA OMALLA VASTUULLAAN. KIKLOS EI OLE VASTUUSSA TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ ASIAKKAALLE, KOLMANSELLE OSAPUOLELLE TAI OMAISUUDELLE JOHDANTOISTA VAHINGOISTA TAI MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA. ASIAKAS ON VASTUULLINEN NIIN, JOS HÄN KÄYTTÄISET TUOTTEITA, JOITA HÄN OMISTAA. 

​12.2 KIKLOSIN VASTUU VAHINGOISTA MÄÄRITÄÄN TUOTEVASTUULAIN (694/1990) TAI MUUN SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI. KIKLOS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, KUTEN KÄYTÖN MENETTÄMISESTÄ TAI TALOUDELLISISTA VÄLILLISISTÄ MENETyksistä. NÄMÄ EHDOT & EHDOT EIVÄT RAJOITA MITÄÄN PAKOLLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JOHTAVAA OIKEUSTA TAI VELVOITTEET. JOS NÄIDEN EHTOJEN VÄLILLÄ ON ERÄISIÄ & EHDOT JA PAKOLLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ, JÄLKEMINEN PÄÄLLÄ. 

​12.3 KIKLOSIN PALVELUN KOHTAINEN KOKONAISVASTUU EI OLE YLITTÄÄ VIISIkymmentä TUHATTA (50 000) EUROA VASTUUN PERUSTEESTA HUOMAA. 

 

13. Sovellettava laki & riitoja

 

13.1 Näitä ehtoja, Sopimusta ja toimeksiantoa säännellään ja tulkitaan Suomen aineellisten lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintaperiaatteita. 

​13.2 Kaikki näistä Ehdoista ja Palvelusta johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet on saatettava Helsingin käräjäoikeuteen.

​13.3 Jos Asiakas on kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ja hänen kotipaikkansa on Suomessa, on asiakkaalla oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimiin Kiklosta vastaan alueella. tuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueella Asiakkaan kotipaikka on. Jos Asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kaikki riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi myös nostaa riita-asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi).

 

14. Ota yhteyttä

 

Kiklos Oy

www.kiklos.co

 

Osoite:

Fredrikinkatu 62

FI-00100 Helsinki

 

Puh: 

Sähköposti: info@kiklos.co

Rek.nro: 3308665-6

ALV-rekisterinumero: FI33086656

KIKLOS OY

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

voimassa alkaen [01.07.2023]

päivitettiin viimeksi [05.10.2023]

1. Soveltamisala 

1.1 Kiklos Oy (jäljempänä "Kiklos") tarjoaa erityisesti käytettyjen lastentarvikkeiden vuokrauspalvelua ("Palvelu") asiakkaille ("Asiakas" näiden yleisten ehtojen mukaisesti). Nämä Ehdot Soveltuvat Palveluun, ellei Kikloksen ja Asiakkaan välillä ole toisin sovittu.

1.2 Nämä Ehdot eivät rajoita Asiakkaan oikeuksia, jotka johtuvat kuluttajansuojalaista (38/1978, muusta kuin se on ajoitettu) tai muusta soveltuvasta lainsäädännöstä. Kuluttajansuojalakia sisältää kaikkiin kuluttaja-asiakkaiden tekemiin tilauksiin.

1.3 Käyttäessään Palvelua Asiakas on sitoutunut niihin. Jos näiden Ehtojen ja erillisen sopimuksen tai tilavahvistuksen välillä on ristiriitaisuuksia, jälkimmäinen on tulkintaa etusijalla.

2. Palvelu ja tilaaminen

2.1 Palvelun pääasiallinen tarkoitus on, että Asiakas vuokraa vauvo ja myöhemmässä eniten alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja ja tuotteita ja varusteita ("Tuotteet" kuukausimaksulla). Kiklos asiakkaille Tuotteet Asiakkaalle ja muuta sopivampiin lapsen kasvaessa. Asiakkaan on palautettava Tuotteet Kiklokselle vuokra-ajan päätyttyä tai kaikki sopimussopimus päättyy mistä tahansa. Vuokrattavien tarvikkeiden tarkemmat tiedot näkyvät Kikloksen turvallisella. Vuokrattava tuotepaketti sisältää yleensä tarvittavat Tuotteet vastasyntyneelle, kuten lastenvaunut, turvaistuimen, pinnasängyn jne.

2.2 Tuotteita voi vaihtaa sopivampiin malleihin taiksi lapsen kasvaessa, kuten esimerkiksi potkupyörään tai kävelykärryyn. Asiakkaan on Kiklokselle tarpeestaan vaihtaa Tuote lapsen kasvaessa, jotta Kiklos voi sopivamman vaihtoehdon. Asiakkaan on mahdollista Kiklokselle tilaisuus noutaa vaihdettava Tuote ja sopiva uusi.

2.3 Asiakas voi tehdä tilauksen täyttämällä tilauslomakkeen Kiklosin nettisivuilla ("Tilaus"). Asiakkaan tulee valita pysyvä valikoimasta sopiva paketti sekä tarvittavat henkilötiedot Kiklokselle. Kikloksella on oikeus muuttaa valikoimaa harkintansa mukaan. Kaikkia Asiakkaaseen käsittelyyn liittyviä asioita Kikloksen tietosuojaselosteen mukaisesti. 

2.4 Tilaus on hyväksyttävä vasta kun Kiklos on hyväksynyt sen ja lähettänyt tilausvahvistuksen Asiakkaalle sähköpostitse ("Tilausvahvistus"). Ennen Tilausvavasta vastaanottaja tai sen Kikloksella on jälkeen hylätä tilaus mistä oikeudesta saa. Tilauksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiedotetaan Asiakasta sähköpostitse.  

2.5 Asiakkaan tulee antaa tarvittavat maksutiedot Tilauksen yhteydessä. Kiklos veloittaa ensimmäisen kuukaudenmaksun etukäteen Tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. aiheklos hylkää Tilauksen, veloitusta ei tehdä. 

2.6 Tuotteiden vuokra-aika on tavanomaisesti kolmesta (3) viiteen (5) vuotta (”Vuokra-aika”) ellei jompi kumpi lupasta, Kiklos tai Asiakas, irtisano vuokrasopimusta sen kanssa. Lopullinen vuokra-aika sovitaan Kikloksen ja Asiakkaan välillä. 

3. Etämyynti ja peruutusoikeus

3.1 Suomen kuluttajansuojalaki määrittelee ehdot ja oikeudet kuluttaja-asiakkaan oikeudesta peruuttaa sopimusta ilmoittamalla Kikloks peruutuksesta 14 päivän ajan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti Kikloksen sähköpostiosoitteeseeninfo@kiklos.co. Asiakkaan on palautettava kaikki toimitetut tuotteet Kiklokselle, jos tilaus peruutetaan. Tuotteet voidaan palauttaa tuomalla logistiikkayritystä tai Tuotteet henkilösti Kikloksen tiloihin. Asiakas vastaa palautuksen kustannuksista. Kikloksella on oikeus veloittaa toimituksesta ja kokoonpanosta aiheutuneet kustannukset. Kiklos palauttaa maksun Tuotteiden palautuksen jälkeen.

 

4. Hinnoittelu ja maksut 

4.1 Kikloksen kuukausimaksu on voimassa oleva kulloinkin hintastoon ("Hinnasto"), ellei välillä ole kirjallisesti muuta sovittu. Kiklos käyttää kolmatta osapuolta maksupalvelun tarjoamiseen. Maksupalvelun tarjoajan ehdot ja määräykset kaikkia maksuja Kikloksen kanssa. Asiakas maksupalvelun tarjoajan ehdot ja vaatimukset, kun tilaus tehdään. Tilauksen hinta veloitetaan asiakkaan luottokortilta tai muulta valitulta maksutavalta. Asiakkaan on täytettävä maksutiedot tehdessään Tilauksen. Asiakas on velvollinen päivittämään mahdollisuutta laskutustietojen tiedonsiirtoon. Jos Asiakas laiminlyö kuukausimaksun enemmän kuin neljäntoista (14) päivän ajan, Kikloksella on oikeus tilaus. Huomio Asiakkaan on palaute vuokratut tuotteet Kiklokselle viiden (5) päivän ajan irtisanomisesta. Asiakas on velvollinen maksamaan palautuslähetyksen kustannukset, jos Kiklos on päättänyt vuokra-ajan maksujen laiminlyönnin vuoksi.

 

4.2 Kiklos kuukausimaksun määrä Tilausvahvistuksessa. Voimassa oleva ja soveltuva arvonlisävero (ALV) sekä muut mahdolliset lakisääteiset maksut eniten kuukausimaksuun.

4. Kikloksella on oikeus3 Hinnastoa oman harkintansa mukaan. Kiklos ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista kolme (3) kuukautta ennen kuin uusi hinnoittelu astuu voimaan.

4.4 Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan Suomen laissa (mikäli viivästyskorosta ei ole laissa, käyttöön 8 %:n viivästyskorkoa). 


 

5. Vuokra-aika 

5.1 Asiakkaalla on oikeus tilaus milloin tahansa. Irtisanomisilmoitus on lähetettävä osoitteeseeninfo@kiklos.co. Irtisanomisaika on kolmekymmentä (30) päivää.

5.2 Kiklos vahvistuksen irtisanomisesta sähköpostitse ja antaa ohjeet Tuotteiden palauttamiseksi. Jos irtisanominen tehdään ensimmäisen kuuden (6) päivän aikana Tilauksen tekemisen jälkeen, Kikloksella on oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen ja mahdollisen kokoonpanokustannusten hinnat.

5.3 Kikloksella on oikeus myöntää-aika milloin tahansa. Jos Kiklostisanoo Tilauksen, ilmoitetaan asiasta Asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaan tulee palauttaa kaikki tuotteet Kiklokselle kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisilmoituksesta. Kiklos kattaa palautuksesta aiheutuvat kustannukset. 

5.4 Kiklos irtisanoo Tilauksen näiden ehtojen rikkomisen vuoksi, on Kikloksellan oikeuden periä Asiakkaalta korvaus rikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Kiklos on oikeutettu vähintään vuokratulojen menetyksestä aiheutuneen vahingon korvaukseen.  

6. Tuotteet 

6.1 Kiklos tarjoaa valikoiman vuokrattavia tuotteita. Asiakkaan on vuokrattava koko paketti, ellei välillä välillä ole toisin sovittu. Mahdolliset vaihtoehdot Tuotteiden ja pakettien ehdotus on listattu turvallinenlla. Kikloksella on oikeus muuttaa tuotevalikoiman varastonsa ja Tuotteiden saatavuuden mukaan.

6.2 Suurin osa palveluun sisältyvistä Tuotteista on käytettyjä. Kiklos tarkastaa Tuotteet ennen niiden toimittamista Asiakkaalle. Kaikki vuokrattavat tuotteet ovat hyvässä kunnossa.

6. Tekemällä tilauksen Asiakas arvo3, että jotkin Tuotteet saatetaan joutua kokoamaan paikan päällä toimituksen jälkeen. Jos kokoamista tarvitaan, toimituskumppani kokoaa Tuotteet paikan päällä. Kiklos vastaa kokoamisen järjestämisestä, ellei Asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.


7. Reklamaatiot

 

7.1 Asiakasvarainen tarkastelu, jotta tuotteet eivät ole sellaisessa kunnossa kuin ne on tarkoitus olla, tulee mainos tehdä sähköpostitse (5) päivän toimituksesta. Reklamaatioon on sisällytettävä selvitys viasta mahdolliset valokuvat. aiheen reklamaatiota ei tehdä päivän aikana toimituksesta, Kiklos Asian hyväksyneen tuotteen tuotteen järjestelyaan.

7.2 Asiakaspalvelu havaitsee Tuotteessa vian ja on tehty viiden päivän aikana, Kikloksellan oikeuden reklamaatio asian viallisuus.&bsp; Asianmukainen Kiklos Mainostaa, korvataan Tuote mahdollisimman pian vastaavalla Tuotteella. Kiklos kattaa palautuksesta ja korvaavan Tuotteen toimituksesta aiheutuneet kustannukset. 

8. Tuotteiden käyttö

8.1 tulee käyttää Tuotteita Asia ja vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Asiakasvakuutustaa ymmärtävänsä, että käyttää Tuotteita omalla vastuullaan.. 

8.2 Asiakkaan tuleea Tuotteista tulee ja siten, ettei normaali käyttö aiheuta Tuotteiden vioittumista. Vuokra-ajan aikainen normaali kuluminen on hyväksyttävää. Kiklolla oikeus veloittaa korvaus on Asiakkaalta vuokra-ajan päättymisen jälkeen yhden tai useamman Tuotteen palauttamisen tai vaihtamisen jälkeen, tuotteen vioittu ylittää normaaliksi katsottavan kulumisen. Korvaus lasketaan Tuotteen arvon mukaan ennen sen vioittumista. 

8.3 Jos Asiakkaalla on tarve vaihtaa jo Tuotteista sopivampi versio tai isompaan malliin (esimerkiksi sänkyyn jatkopala lapsen kasvaessa), pyyntö Tuotteen vaihtamiseen lähettää lisää sähköpostitse. Kiklos uuden tuotteen toimituksen. Asiakkaan on järjestettävä alkuperäisen Tuotteen palautus (5) päivän uuden tuotteen toimituksesta

8.4 Asiakkaalla on oikeus saada korvaava Tuote, jos Tuotteista kuluu käyttökelvottomaksi tavalla, jota ei voida pitää normaalina kulumisena vuokra-ajan aikana, ja jos Asiakas on käyttänyt Tuotetta sen käyttötarkoituksen mukaisen tavalla. Asia on Kiklokselle heikkenemisestä ja toimitettavana pyydettäessä.

8.5 Tuotteet on merkitty tai tunnistettu sarjanumerolla tai muulla tunnisteella Kikloksen tai valmistajan toimesta ennen niiden toimitusta. Asiakkaalla ei oleoikeutta muuttaa Tuotteiden tunnisteita. Jos joku Tuotteista katoaa, varastetuksi tai tuhoutuu, on Asiakkaan ilmoittaa tästä tulee Kiklokselle. Kikloksella on oikeus vaatia Asiakkaalta perusteta korvausta menetetyistä, varastetuista tai tuhoutuneista Tuotteista. Asiakkaan on tehtävärikosilmoitus poliisille, joksi Tuotteista varastetaan. Asiakkaan oma kotivakuutus saattaa korvata Tuotteille aiheutuneet vahingot. 

8.6 Tuotteiden omistusoikeus säilyy aina Kikloksella. Asiakas ei saa Tuotteita omistukseensa kuukausimaksujen myötä. Asiakkaalla ei oleoikeutta myydä, vuokrata tai luovuttaa Tuotteita arvolle arvolle. 

9. Tuotteiden toimitus 

9.1 Asiakas saa sähköpostitse Tuotteiden toimituksesta Kikloksen toimituskumppanina kolmannelta osalta. Toimituksen hinta on sisällytetty kuukausimaksuun. Toimitus katsotaan suoritetuksi, kun toimituskumppani on toimittanut kaikki Tuotteet Asiakkaalle ja vahvistanut Tuotteiden onnistuneen. Asia tulee ilmoittaa Kiklokselle heti, katso, että toimitus on tehty erinomaisesti.

9.2 Kiklos käyttää toimituksissa kolmatta osapuolta ("Toimituskumppani"). Kikloksena tilauksen, Toimituskumppani ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ja antaa toimituksen yksityiskohtia. Toimitusosoitteesta ja -aikataulusta tulee Asiakkaan on itse määrätty hyväksymässä toimitus. Asiakas vastaa, että toimitus on mahdollista sovitulla tavalla. Kiklos ei ole vastuussa viivästyksistä tai muutoksista Asiakkaan ja Toimituskumppanin välillä sovitussa toimitusaikataulussa. Kikloksella on oikeus veloittaa Asiakkaalta lisäkustannuksia, jos toimitusta ei vastaanoteta sovitulla tavalla.

9.3 Asia on tietoa Kiklokselle, Toimituskumppanilla on ongelman toimituksen käsittelyssä sellaisesta nopeasta, joka ei liity Asiakkaaseen. Kikloksella on oikeus korvaavaa toimitusta Tuotteille. 


 

10. Muutokset 

10.1 Nämä ehdot on esitetty Asiakkaalle ennen Tilauksen toimitusta. Asiakas on hyväksynyt nämä ehdot tekemällä Tilauksen Kikloksen nettisivustolla. Nämä ehdot ovat saatavilla Kikloksen nettisivustolla. Kikloksella on oikeus muuttaa ja näitä Ehtoja oman harkintansa mukaan. Kaikki Ehtoihin vaikuttavat tulevat voimaan, kun ei ole julkaistu (www.kiklos.co). 

10.2 Tehdessään Tilauksen Asiakkaan tulee hyväksyä ja vakuuttaa ymmärtävänsä nämä ehdot (muutoksineen). Tilausta ei voi hyväksyä näitä Ehtoja. 


 

11. Henkilötiedot 

 

11.1 Kiklos käsittelee henkilötietoja Palvelun tarjoamisen, markkinoinnin sekä asiakassuhteen hallinnan mukaisesti pysyvän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilöt, tietoja tietoja Kiklos käsittelee, saada tietoa Kikloksen käsittely henkilötiedoistaan ja pyytää näitä tietoja oikaistaviksirekisteristä sekä kieltää markkinoinnin. Asiakas kannattaa ja mieltä, että henkilötietoja voidaan siirtää maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen keskuudessa, jos on Kiinni Palvelutarjoajan palvelimet kokonaisuudessaan. Kiklos toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä vastaanottaessaan henkilötietojapalvelun tai markkinointitoimiensa yhteydessä. Kikloksen saamia henkilötietoja täydentää julkisista lähteistä saatavilla olevilla tiedoilla. Lisätietoja Kikloksen henkilötietojen käsittelystä löydät Kikloksentietosuojaselosteesta. Jos sinulla on mahdollisuus henkilötiedoistasi, voit ottaa meihin yhteyttäinfo@kiklos.co.

 

12. Vastuunrajoitus

 

12.1 ASIAKAS KÄYTTÄÄ TUOTTEITA OMALLA VASTUULLAAN. KIKLOS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA JOKA AIHEUTUU TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ ASIAKKAALLE, KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TAI OMAISUUDELLE. ASIAKAS KÄYTTÄÄ TUOTTEITA KUIN KÄYTTÄISI ITSE OMISTAMIAAN TUOTTEITA. 

12.2 KIKLOKSEN VAHINGONKORVAUSVASTUU MÄÄRÄYTYY TUOTEVASTUULAIN (694/1990) TAI MUUN SOVELTUVAN LAIN MUKAISESTI. KIKLOS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, KUTEN KÄYTTÖHYÖDYN MENETYKSESTÄ TAI TALOUDELLISESTA VAHINGOSTA. NÄMÄ EHDOT JA EDELLYTYKSET EIVÄT RAJOITA PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JOHTUVIA OIKEUKSIA TAI VELVOLLISUUKSIA. JOS NÄMÄ EHDOT OVAT RISTIRIIDASSA PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KANSSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


 

13. Soveltuva laki ja riidanratkaisu 

13. 1 Nämä Ehtoja, Asiakkaan ja Kikloksen välistä sopimusta tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ilman sen lainvalintamääräyksiä. 

13.2 Kaikki näistä Ehdoista tai Kikloksen tarjoamista palveluista syntyvät riidat käsittelevät Helsingin käräjäoikeudessa, Suomessa. 

13.3 Asiakasvarasta määrätty kuluttajana Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti ja Asiakkaalla on kotipaikka Suomessa, on Asiakkaalla nostaa kanne Kiklosia vastaan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jos Asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kaikki riidat oikeuttaan Helsingin käräjädessa. Asiakas voi myös viedä vaatimuksensa Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäviksi.

 

14. Yhteystiedot

 

Kiklos Oy

www.kiklos.co

 

Osoite:

Fredrikinkatu 62

FI-00100 Helsinki, Suomi

 

puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: info@kiklos.co

Y-tunnus.: 3308665-6

ALV-numero: FI33086656

bottom of page