top of page

Kiklos Oy

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojaseloste on laadittu tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukaisesti. Tämä asiakirja on tiedote ja muistiod yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista käsittelytoimista. Tämä asiakirja on voimassa  01.07.2023 ja viimeksi päivitetty 05.10.2023.

 

TIETOJEN OHJAIN

Kiklos Oy (Y: 3308665-6)
Fredrikinkatu 62
00100 Helsinki
www.kiklos.co

Yhteyshenkilö tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa:

[Hsin-Yuan Lin]
[info@kiklos.co]
[+358408218184]

 

REKISTERÖIDY NIMI JA SISÄLTÖ

Kiklos Oy:n ("Kiklos") asiakas-, käyttäjä- ja markkinointitietorekisteri ("Asiakasrekisteri").

 

PERUSTEET HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN / MIKSI KIKLOS KERÄÄ TIETOJASI?

Tiedonkeruu yleensä

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Kiklos kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja. Tämä käytäntö sisältää tiedot asiakkaiden oikeuksista koskien kerättyjä tietoja. Kiklos noudattaa yleistä tietosuojalakia (GDPR) ja kaikkea muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien lait, säädökset, määräykset tai muut viranomaisten antamat henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvät määräykset.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

a) Käyttääkseen Kikloksen palveluita tai rekisteröityäkseen Kikloksen tarjoamien palvelujen käyttäjäksi

 • Asiakasrekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoja asiakkaista, jotka ostavat Kikloksen palveluita, tai asiakkaista, jotka ovat rekisteröityneet käyttäjäksi Kikloksen tarjoamaan palveluun.

 • Lisäksi rekisteriä käytetään Kikloksen markkinointi- ja viestintätarkoituksiin.

Kohdassa a) mainittuja henkilöitä kutsutaan tässä tietosuojakäytännössä "asiakkaaksi". 

b) Henkilötietojen kerääminen nimenomaisen suostumuksen perusteella 

Jos henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn ei ole laillista perustetta, tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen vaaditaan nimenomainen suostumus. 

Seuraukset siitä, ettei tarvittavia tietoja ole saatu

Jos rekisterinpitäjä ei saa kohdissa a) ja b) mainittuja tietoja, palvelua ei voi 

 

Asiakkaalle tarkoitettuja tai muita toimia tai sopimuksia Kikloksen kanssa ei voida tehdä. 

Miten henkilötietoja käytetään

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen 

 • Kikloksen palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, parantaminen ja turvaaminen

 • Asiakastapahtumien turvaaminen 

 • Kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä

 • Palveluiden tilastojen analysointi ja kerääminen

 • Asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

 • Oikeuksien suojaaminen & rekisterinpitäjän ja muiden palveluihin tai toimeksiantoon liittyvien osapuolten omistus 

 • Noudata kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä

 • Muut tarpeelliset tarkoitukset

 

ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÖ

Kiklos käsittelee tietoja palvelujen ja asiakasrekisterin ylläpitämiseksi. 

Kiklos käsittelee tai voi käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 • Tiedot raskaudesta ja eräpäivästä, lapsen syntymäajasta ja lapsen koosta.

 • Tietoja laitteista, kieliasetuksista ja maksutavoista. Maksut ja muut tapahtumat hoitaa kolmas osapuoli. Kiklos ei kerää maksutietoja asiakasrekisteriin. 

 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

 • Asiakassuhteen tiedot. Asiakkaalle tarjotut palvelut, käyttöpäivämäärä, tilausvahvistukset ja muut tarvittavat tiedot.

 • Tiedot suostumuksista ja kielloista, esimerkiksi suoramarkkinoinnin suostumus tai kielto.

 • Asiakkaiden antamat tiedot ja muut tiedot.

 • Muut tarpeelliset tiedot palvelussa tapahtuneista toimista.

 

SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan rekisteröintiprosessista kerättyjä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuoden ajan rekisteröintipäivästä lukien. 

Muut henkilötiedot poistetaan, kun tietojen säilyttämiselle ei ole olemassa pakollista tarkoitusta. Jos tietojen kerääminen ja käsittely perustui suostumukseen, tiedot poistetaan vain asiakkaan pyynnöstä.

 

SÄÄNNÖLLISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta asiakkaan täyttämillä lomakkeilla, käyttämällä rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai suoraan asiakkaalta, yhteydenottolomakkeista, asiakastyytyväisyyskyselyistä tai arvonnoista. 

Suostumuksen perusteella annetut tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai viranomaisten tai kolmansien osapuolten rekistereistä asiakkaan suostumuksella. 

 

TIETOJEN SIIRTO / MIHIN VOIME SIIRRETTÄ HENKILÖTIETOJASi? 

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja sovellettavien määräysten puitteissa ja osapuolten välisten sopimusten täyttämiseksi. 

Tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen tai Käyttäjän kotipaikan ulkopuolisille lainkäyttöalueille (tai niihin voidaan päästä käsiksi). Siirto tehdään pilvipalveluilla, kuten OneDrive, iCloud, Google Drive tai Dropbox. 

 

Tietoja siirretään viranomaisille asiaankuuluvan lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. 

Rekisterinpitäjä voi jakaa tietoja kolmansille osapuolille, jos asiakas antaa siihen nimenomaisen suostumuksen. 

Mikäli Kikloksen IT-hallinto ulkoistetaan, tietoja voidaan jakaa alihankkijan kanssa, mutta vain rekisterinpitäjän puolesta. 

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin pääsevät vain työntekijät ja alihankkijat, joiden on käsiteltävä henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseksi. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoja voivat käyttää vain henkilöt, joilla on pääsy tietokantaan. Käyttäjäloki tallennetaan sähköisesti. 

Kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän puolesta, on ryhdytty asianmukaisiin sopimukseen ja organisatorisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tietoja käsitellään yksinomaan tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. ohjeet ja asianmukaiset luottamuksellisuusvelvoitteet ja turvatoimenpiteet.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän keräämät tiedot. Asiakkaan tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai vastaavassa sähköisessä muodossa. 

Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus luovuttaa henkilötiedot kolmannelle osapuolelle sähköisessä ja yleisesti käytetyssä muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää siirretyt tiedot tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Asiakkaalla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaisemaan tai täydentämään. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, etämyyntiin, markkinointitutkimukseen tai rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely ja poistaa tiedot rekisteristä.

Jos tiedot on kerätty nimenomaisen suostumuksen perusteella, ne voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Jos peruutuspyyntö esitetään, rekisterinpitäjä poistaa kaikki tiedot, joita ei oikeutetuilla perusteilla vaadita säilyttämään. 

Tietojen oikaisu- tai täydennyspyyntö voidaan lähettää kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja käyttäen. Asiakas voi viedä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisterinpitäjä ei noudata pyyntöä tietojen korjaamisesta, täydentämisestä tai poistamisesta. 

 

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja profiloinnissa tai automatisoidussa päätöksenteossa.

 

KEKSIT

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneeseen, matkapuhelimeen, tablettiin tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Evästeitä ei käytetä, jos käyttäjä ei ole antanut suostumustaan verkkosivustolla olevan ilmoituksen mukaisesti. Evästeitä käytetään yleisesti useimmilla verkkosivustoilla. 

Käytämme evästeitä:

 • parantaa verkkosivustomme käyttökokemuksia 

 • tallentaa henkilökohtaiset asetuksesi ja asetuksesi

 • tarjota asiaankuuluvaa sisältöä ja tietoa

 • varmistamme verkkosivustomme turvallisuuden

 • kerää tilastoja verkkosivustomme käytöstä ja markkinointitoimien tehokkuudesta

 • ottaa käyttöön verkkosivustolla käytettävän Intercom-alustan

Voit poistaa evästeet selaimesi asetuksista, minkä jälkeen tietosi keräämiseen käytetty tunniste uusitaan. Voit myös kieltää evästeet kokonaan muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen. Jos päätät kieltää evästeet, et ehkä pysty käyttämään täysimääräisesti verkkopalveluitamme. 

 

KÄYTTÄJÄN SEURANTA

Verkkosivustollamme voidaan käyttää seurantaohjelmaa, esimerkiksi Google Analyticsia, joka antaa meille käsityksen toimistasi verkkosivuillamme. Tätä tarkoitusta varten valvontaohjelma käyttää evästeitä ja evästeiden avulla kerätyt tiedot tallennetaan Googleen tai muuhun palveluntarjoajaan. Käytämme IP-osoitteiden salausta, jos valvontaohjelma on aktiivinen. Lisätietoja valvontaohjelmista ja -ehdoista voi pyytää rekisterinpitäjältä. 

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä parantaa liiketoimintaansa jatkuvasti ja voi siksi tehdä päivityksiä tietosuojakäytäntöihin. Päivityksiä voidaan tehdä myös lainsäädännön muutosten vuoksi. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta asiakkaille ja käyttäjille ja pyytää heidän suostumustaan tarvittaessa, mikäli päivitykset sisältävät uusia henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksia tai muita olennaisia muutoksia. 

Kiklos Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on laadittu tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukaisesti. Tämä asiakirja on tiedotusasiakirja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakirja laadittiin 28.6.2023 ja sitä päivitettiin viimeksi 05.10.2023

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kiklos Oy (Y: 3308665-6)
Fredrikinkatu 62
00100 Helsinki
www.kiklos.co

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

[Hsin-Yuan Lin]
[info@kiklos.co]
[+358408218184]

 

REKISTERIN NIMI JA SISÄLTÖ

Kiklos Oy:n (“Kiklos”) asiakasrekisteri, käyttäjä- ja markkinointirekisteri (”Asiakasrekisteri”).

 

PERUSTEET HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISELLE / MIKSI KIKLOS KERÄÄ TIETOJASI?

Tietojen kerääminen tietoa

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät yhteisyn henkilöön. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Kiklos kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja. Seloste sisältää oikeuksista kerättyihin tietoihin liittyen. Kiklos on yleistä-asetusta (GDPR) ja kaikkia muita voimassa olevia säännöksiä, mukaan lukien määräykset, määräykset tai muut määräykset, jotka liittyvät henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitukset:

a) Kikloksen palveluiden käyttämiseksi tai rekisteröitymiseksi Kikloksen tarjoamiin hoitoon

 • Asiakasrekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoja asiakkaista, josta ostavat Kikloksen palveluita, tai asiakkaista, jotka kirjalliset Kikloksen tarjoamaan palveluun.

 • Lisäksi rekisteriä käytetään Kiklosin markkinointi- ja viestintä.

Kohdassa a) mainittuja henkilöitä tässä tietosuojaselosteessa "Asiakkaaksi". 

b) Henkilötietojen kerääminen nimenomaisen suostumuksen perusteella

Jos keräämiselle ja käsittelylle ei ole laillista perustetta tietojen perusteella, nimenomainen suostumus tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.  

henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle ei ole laillista perustelle, joka koskee nimenomainen suostumus tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja tallentamiseen.

Seuraukset tarvittavia tietoja saamatta jäämisestä

 

Jos rekisterinpitäjä ei saa kohdissa a) ja b) mainittuja tietoja, palvelua ei voida käyttää asiakkaalle, eikä Kikloksen kanssa voida tehdä muita toimenpiteitä tai sopimuksia.

Kuinka henkilötietoja käytetään

Asiakasrekisteri henkilötietoja käyttää seuraavalla tavalla:

 • Palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen 

 • Kikloksen palveluiden tarjoaminen, parantaminen ja turvaaminen

 • Asiakastapahtumien turvaaminen

 • Kohdennetut markkinointitoimenpiteet

 • Palveluiden analysointi ja tilastojen kerääminen

 • Asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

 • Rekisterinpitäjän ja muiden taitojen tehtäviin kuuluu kaikkien oikeuksien ja omistusten suojaminen 

 • Kaikkien sovellettavien määrä ja määräysten määräminen

 • Muuta sopivat tarkoitukset 

 

ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÖ 

Kiklos käsittelee tietoja ylläpitääkseen palveluita ja Asiakasrekisteriä.

Kiklos käsittelee tai voi seurata ryhmien kuuluvia tietoja:

 

 • Asiakkaan tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, numero 

 • Raskauden tiedot ja laskettu aika, lapsen syntymäaika ja koko 

 • Tietoa laitteista, kieliasetuksista ja maksutavasta. Maksut ja muut tapahtumat käsittelyn kolmannen osapuolen toimesta. Kiklos ei kerää maksutietoja Asiakasrekisteriin. 

 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. 

 • Asiakassuhteen yksityiskohdat. Asiakkaalle tarjotut palvelut, käyttöpäivämäärät, tilausvahvistukset ja muut tarvittavat tiedot. 

 • Suostumukset ja kiellot koskien suoraan suoramarkkinointia. 

 • Asiakkaiden antamat tiedot ja muut kohdat. 

 • Muita tarvittavia tietoja toiminnan yhteydessä tapahtuneista toimista.

 

SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan rekisteröintiprosessista kerättyjä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuoden ajan rekisteröinnin päivästä alkaen. 

Muut henkilötiedot, kun niiden säilyttämiseen pakottavaa tarvetta. Jos tietojen kerääminen ja käsittely perustui vain suostumukseen, tiedot, jos asiakas niin pyytää.

 

SÄÄNNÖLLISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta tämän täyttämien lomakkeiden, rekisterinpitäjän tarjoamien palvelujen käyttö tai suoraan asiakkaalta, yhteydenottolomakkeiden, asiakastyytyväisyyskyselyiden tai arvontojen kautta.

Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai viranomaisilta tai laajennella rekisterieistä asiakkaan suostumuksella.

 

TIETOJEN SIIRTÄMINEN / MIHIN VOIMME SIIRTÄÄ HENKILÖTIETOSI?

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja soveltuvien säännösten rajoissa ja kaikkia tehtyjen sopimusten noudattamisesta.

muuttaa siirtää (tai päästä käsiksi) alue Euroopan talousalueen tai käyttäjän kotiille paikan. Siirto tapahtuu pilvipalveluiden, kuten OneDriven, iCloudin, Google Driven tai Dropboxin, kautta.

Tietoja siirretään viranomaisille tilanteissa, joihin soveltuva lainsäädäntö niin vaatii.

Rekisterinpitäjä voi jakaa tietoa suurelle painolle, jos asiakas antaa nimenomaisen suostumuksen.

oikeus Kiklosin IT-hallinto ulkoistetaan, tietoja jakaa alihankkijalle, mutta vain rekisterinpitäjän puolesta.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Vain ne työntekijät ja alihankkijat, katso on henkilötietoja tehtävien suorittamiseksi, pääsevät käsiksi rekisteriin. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin tarvittavin teknisin toimenpitein. Tietokannat ovat lukituksissa ja vartioiduissa tiloissa. Vain henkilöt, joille on annettu pääsy tietokantaan, voi käyttää tietoja. Käyttäjäloki tallennetaan sähköisesti.

Kun tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän puolesta kolmannet osapuolet, on ryhdytty asianmukaisiin sopimuksiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin liittyen, jotka koskevat yksinomaan tässä tietosuojaselosteessa määritellyissä tarkoituksessa ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti sekä meidän ohjeidemme mukaan sekä meidän ohjeidemme mukaan - ja turvatoimenpiteisiin.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus tiedot rekisterinpitäjän kerää. Asiakkaan on lähetettävä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai vastaavassa sähköisessä muodossa.

Rekisteriinipitäjä tiedot 30 päivän työajan palkansaaja. Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolen sähköisessä ja käytössä käytetyssä muodossa. Rekisterinpitäjä asian siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakkaalla oikeus saada virheelliset tai tekniset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai rekisterinpitäjän kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely ja saada tiedot poistettua rekisteristä.

Jos kerätä tiedot, suostumus peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla rekisterinpitäjälle. Jos peruutuspyyntö tiedot, rekisterinpitäjä poista kaikki, ei ole pakko laillisin perustein.

Pyyntö tietojen korjaamiseksi tai täydentämiseksi lähettää kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tässä tietosuojaselosteessa mainittujen yhteystietojen avulla. Asiakas voi viedä asian tietosuojavaltuutetulle, jos rekisterinpitäjä ei noudata pyyntöä korjata, täydentää tai poistaa tietoja.

 

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

 

EVÄSTEET

KEKSIT

Käytämme sanaitä asiallamme. suosittelemme hyväksyttäviä tuotteitaiden käytön. Evästeet ovat paljon tekstiä, jotka kuljettavat ja tallennetaan tietokoneelle, tablet-laitteelle tai vastaavalle laitteelle. Evästeitä ei käytetä, jos käyttäjä ei ole suostumustaan antamalla ilmoituksen mukaisesti. Evästeitä käytetään yleisesti tarkoitilla.

Käytämme ruokavalioitä:

 • parantaaksemme käyttäjäkokemuksia verkkosivultollamme 

 • tallentaaksemme henkilökohtaiset asetuksesi ja mieltymyksesi

 • maksaaksemme relevanttia ja tietoa 

 • turvaamaan suojaamme turvallisuuden

 • kerätäksemme tilastoja oppimme käyttämään ja markkinointitoimenpiteidemme tehokkuudesta 

 • mahdollistaaksemme Intercom-alustan käyttö ajoneuvolla 

 

Voit poistaa tarkoitukseen käytettävän tunniste uuden asetuksen. Voit myös kieltää kokonaan muuttamalla sivuen näytön. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa palvelujemme toimivuuteen. Jos päätät kieltää ruokaet, et ehkä pysty valmistamaan online-palvelujamme.

Käyttäjien seuranta 

Verkkosivustollamme käyttää seurantaa, kuten Google Analytics, joka antaa meille käsityksen toimistasi käytettävällä tavalla. Tähän tarkoitukseen ohjelma käyttää syöttämistä, ja seurantaiden avulla kerätty tieto tallennetaan Googlelle tai muulle Palvelutarjoajalle. Käytämme IP-osoitteiden salausta, jos seurantaohjelma on aktiivinen. Lisätietoja seurantaohjelmista ja ehdoista voi pyytää rekisterinpitäjältä.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa sääntely, ja siksi se voi päivittää tietosuojaselosteeseen. Päivityksiä voi tehdä myös tulevien muutosten vuoksi.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa asiakkaille ja käyttäjille ja pyytää suostumuksensa, jos päivitykset ovat tarkoituksenmukaisia henkilötietojen ja käsittelyyn tai muita muita kerääjä muutoksia.

bottom of page